Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY SZCZECIN

Rzeczoznawca samochodowy Szczecin – Karol Szymańskii to jeden z  wielu członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT, który jest partnerem organizacji w województwie zachodniopomorskim. Swoją działalność zawodową i tę prowadzaną na rzecz Stowarzyszenia rzeczoznawcy samochodowi Szczecin wykonuje w swoim regionie (Szczecin i okolice). Jako rzeczoznawca techniki samochodowej Szczecin to wysokiej klasy specjalista, którego wysokie kwalifikacje poparte wieloletnim doświadczeniem mogą pomóc poszkodowanym w wypadkach samochodowych mających miejsce w Polsce i w Niemczech, Austrii i innych krajach UE w uzyskaniu możliwie najwyższej kwoty odszkodowania i problematycznej likwidacji szkody.

Rzeczoznawca samochodowy Szczecin Karol Szymański swoją praktykę zawodową i wiedzę specjalistyczną wykorzystuje głównie w sprawach dotyczących uszkodzeń, awarii lub problemów napotykających właścicieli pojazdów samochodowych. Jedną z najważniejszych gałęzi działalności rzeczoznawcy ze Szczecina jest jednak opiniowanie i kosztorysowanie szkód komunikacyjnych po wypadkach drogowych w Polsce i w Niemczech. Rzeczoznawca samochodowy (Szczecin) to ekspert motoryzacyjny, który powierzone mu usługi wykonuje z wyjątkową dbałościa i wysokim zaangażowaniem, w oparciu o prawo polskie i prawo Unii Europejskiej.

Będąc członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej rzeczoznawca samochodowy Szczecin w szczególności kieruje swoje usługi do osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych (wypadki, kolizje, stłuczki samochodowe), które zamierzają dokonać szybkiej i prawnie właściwej likwidacji szkody samochodowej oraz otrzymać stosowne odszkodowanie powypadkowe (komunikacyjne).

Rzeczoznawca samochodowy ze Szczecina (woj. zachodniopomorskie) – Karol Szymański

Rzeczoznawca Samochodowy Szczecin  jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT od 2013 r.

Rzeczoznawca samochodowy ze Szczecina jako partner i członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT posiada również:

– certyfikat Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych SRTSiRD Warszawa 086/01/04/07/10

–  wpis na listę Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (zwanego dawniej Ministerstwem Infrastruktury) – nr identyfikacyjny RS 000084

– wpis na listę biegłych sądowych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie

– wpis na listę biegłych skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie

Kontakt z rzeczoznawcą ze Szczecina :

tel:  601 796 844 

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT